Menu
https://www.affectiefconsult.com/cv
Sluiten   X

De Gordiaanse knoop

De Gordiaanse knoop is een symbool voor harmonie en eenheid. Daarnaast helpt de Gordiaanse knoop moeilijke beslissingen te nemen, zonder een beslissing te forceren. De Gordiaanse knoop is verbonden met een legende van Alexander de Grote. Wie er in slaagde de Gordiaanse knoop te ontwarren zou de nieuwe koning van Azië worden. Alexander de Grote probeerde de knoop te ontwarren, toen dat niet lukte nam hij zijn zwaard en hakte de knoop door. Hier komt de uitdrukking de ‘knoop doorhakken’ vandaan.

Wanneer je op doortastende wijze een beslissing neemt in een lastige situatie kun je dit verwoorden door te zeggen dat je ‘de knoop hebt doorgehakt’. Deze uitdrukking is ontstaan door een beroemd verhaal dat stamt uit de Griekse Oudheid, en bestaat zodoende al eeuwen.

Het verhaal waar de uitdrukking ‘de knoop doorhakken’ vandaan komt, heeft te maken met de zogenaamde Gordiaanse knoop. Deze knoop is vernoemd naar de boer Gordias, die ergens in het tweede millennium voor Christus koning van het oude rijk Phrygië was en daar de stad Gordium stichtte, gelegen in het huidige Turkije. Deze stad werd in de tijd van Gordias beschouwd als de hoofdstad van de wereld.

Voorspelling van het orakel

In Gordium werd in een tempel voor de Griekse oppergod Zeus een knoop bewaard. Deze knoop was onderdeel van de strijdwagen van koning Gordias en was ook door hem gemaakt. De knoop zat zeer ingewikkeld in elkaar en het was onmogelijk hem te ontwarren. Over deze knoop had een orakel een bijzondere voorspelling gedaan. Wie het voor elkaar zou krijgen de Gordiaanse knoop te ontwarren, zou volgens het orakel de heerser van de hele wereld worden.

 

Alexander de Grote

De beroemde koning van Macedonië, Alexander de Grote (356-323 v. Chr.), kwam op één van zijn succesvolle veldtochten terecht in Gordium. Hij hoorde het verhaal van de knoop en de voorspelling van het orakel. Geruime tijd probeerde hij op normale wijze de knoop te ontwarren, maar dit lukte niet. Toen hij en zijn mannen zich er bij neer hadden gelegd dat de knoop niet te ontwarren was, verzon Alexander de Grote een list. Hij merkte namelijk op dat nergens werd beschreven hoe de knoop ontward diende te worden. Vervolgens hakte hij de knoop met zijn zwaard door. Volgens het verhaal donderde en bliksemde het daarna de hele nacht, wat erop zou wijzen dat Zeus zijn goedkeuring gaf aan Alexander de Grote om de heerser van de wereld te worden. Hij was een zeer succesvol generaal en werd inderdaad heerser over de gehele antieke wereld. Alexander de Grote hakte de knoop dus door en loste het probleem zo op. Dit verhaal is de aanleiding van de uitdrukking ‘de knoop doorhakken’. Spreekwoorddeskundige F. A. Stoett heeft het in zijn behandeling van deze uitdrukking overigens nog over ‘den Gordiaansen knoop doorhakken’, maar tegenwoordig wordt de toevoeging ‘Gordiaanse’ niet meer gebruikt. De uitdrukking ‘de knoop doorhakken’ is overigens ook in veel andere talen bekend, zoals in het Engels, Duits en Frans.

~ Erwin Hom

 

Erwin Hom FFP

Erwin startte zijn loopbaan in 1988 in het bankwezen en vervulde diverse functies binnen een grootbank. In de beginjaren bediende hij vooral de particuliere klant.

Vanaf 1998 verschoof zijn focus zich naar de advisering van de ondernemer en vermogende particulier. In deze jaren rondde Erwin veel vakgerichte opleidingen (fiscaal, beleggingen, financieringen, levensverzekeringen, etc.) af en slaagde voor het examen van de Hbo-opleiding Economie & Management. En behaalde hij het examen van de opleiding tot financieel planner (FFP). In de loop der jaren ontstond de wens om te kunnen werken binnen de context van een volstrekt productonafhankelijke en integrale advisering. Deze behoefte leidde in 2008 tot de oprichting van een eigen advieskantoor voor onafhankelijke financiële planning en begeleiding.

Specialisatie

Als onafhankelijk financieel planner begeeft Erwin zich aan de zijde van de cliënt in het speelveld dat ligt tussen de bank, verzekeraar, fiscalist, accountant, notaris en overheid (belastingen/sociale voorzieningen). Hij geeft cliënten inzicht in hun financiële positie en tracht met hen te komen tot een kwantificering van persoonlijke doelstellingen. Vervolgens toetst hij de haalbaarheid van de doelstellingen en vertaalt deze naar een beleid waarmee bijvoorbeeld banken en of verzekeraars aan het werk kunnen. Hierbij zoekt hij waar nodig de samenwerking op met specialisten.

“Erwin geeft cliënten inzicht in hun financiële positie en tracht met hen te komen tot een kwantificering van persoonlijke doelstellingen.”

Zijn kennis en ervaring zijn breed. Hij gaat met evenveel plezier aan de slag met ‘oudedags’- en financieringsvraagstukken als met beleggingsvraagstukken en bedrijfsoverdrachten. Fiscaliteit is geen doel op zich, maar wel een belangrijk aspect. Hij legt de verbanden tussen de verschillende deelgebieden van de financiële planning.

Over zijn werkwijze

Hij werkt met en voor cliënten die behoefte hebben aan een onafhankelijk klankbord. In de afgelopen jaren is deze praktijk aardig gegroeid, met name door mond tot mond reclame van cliënten en ook via doorverwijzingen van accountants, notarissen, fiscalisten, banken en tussenpersonen. Gezien het vertrouwelijke karakter van dit werk, opereert Erwin als kantoor bewust minder zichtbaar voor de buitenwereld. Steeds meer ziet hij zijn rol verschuiven naar die van vertrouwenspersoon en ‘financieel directeur’ bij de families die hij mag bedienen.

Erwin Hom, Affectief Consult  

Graag geef ik u inzicht in uw toekomst

In een persoonlijk gesprek hoor ik graag wat úw wensen zijn en wat ik voor u mag betekenen.

Ik wil graag kennis maken